นายกุลทีป พิชิตสิงห์ และ นายศรัณย์ พิชิตสิงห์ ผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและแจกอุปกรณ์การเรียน ณ ศูนย์เด็กปฐมวัย แฟลต 12 (เคหะคลองเตย)

นายกุลทีป พิชิตสิงห์ และ นายศรัณย์ พิชิตสิงห์ ผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและแจกอุปกรณ์การเรียน ณ ศูนย์เด็กปฐมวัย แฟลต 12  (เคหะคลองเตย)